Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Aleksandra Gruszka

"Dopóki nie uczynisz nieświadomego - świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem."
C.G.Jung

mgr Aleksandra Gruszka- psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeuta

 •    Psycholog z zawodu i z zamiłowania. Praca z ludźmi to jej pasja. Fascynuje ją świat człowieka przez co w każde działanie wkłada całą swoją energię i kreatywność a efekty końcowe są dla niej źródłem radości i spełnienia.
 • Absolwentka Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności klinicznej, a także Pedagogiki Specjalnej w zakresie Resocjalizacji w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
  we Wrocławiu.
 • Ukończyła kurs Podstawy Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 • Obecnie dalej podnosi swoje kwalifikacje na kursie Szczegółowe Problemy Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
 • Na co dzień pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego w Rybniku, w której zajmuje się poradnictwem specjalistycznym i diagnozą psychologiczną, jak również prowadzi prywatną praktykę.

          W trosce o wysoką jakość swojej pracy poddaje ją regularniej superwizji.

 • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. na stażu w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie zajmowała się oceną stanu psychicznego, skłonnością do zachowań o charakterze autoagresywnym, opiniowaniem w przedmiocie zespołu zależności alkoholowej, motywowaniem do podjęcia terapii, a także prowadzeniem programu profilaktycznego o tematyce uzależnienia od środków psychoaktywnych.
 • Odbyła także staż w Centrum Aktywizacji Zawodowej, gdzie pomagała w określeniu predyspozycji zawodowych.
 • Pracowała w Placówce Wsparcia Dziennego - „17-tka” w Rybniku jako psycholog, gdzie głównym problem jest zagrożenie dzieci i młodzieży demoralizacją społeczną.
 • Obejmowała też stanowisko wykładowcy na kursie Psychologii i Socjologii w szkole AP Edukacja w Jastrzębiu Zdroju.
 • Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi znajdującymi się w kryzysie (utrata bliskiej osoby, pracy,mobbing, rozwód), cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, nerwicowych, depresji, współuzależnienia, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), w zakresie problemów rodzinnych, wychowawczych, problemów wieku dorastania, trudności natury emocjonalnej, doświadczeń traumatycznych (wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe, przemoc seksualna, psychiczna i fizyczna).
 • Pracuje w podejściu psychodynamicznym łącząc rozumienie systemowe i inne metody dostosowane do problemu.

Ponadto uczestniczyła w licznych szkoleniach takich jak:

 • Profilaktyka Narkomanii”
 • Przemoc w rodzinie wobec kobiet”,
 • Psychoterapia wobec osób, które doświadczyły traum”,
 • Certyfikowany kurs Trening Zastępowania Agresji (ART)”,
 • Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
 • Przemoc i agresja wobec dziecka a jego zdrowie psychiczne”,
 • Zaburzenia więzi jako przyczyna tworzenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży”.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego SNP (Sekcji Naukowej Psychoterapii).

nr tel. 664 198 852
 

WSPÓŁPRACUJĘ w zakresie Terapii Par i Rodzin

z mgr Bogusławą Marią Błaszczyk

psychologiem, psychoterapeutą w trakcie zdobywania certyfikatu z terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii CBT w Warszawie

Doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalu psychiatrycznym we Wrocławiu na oddziale męskim ogólnopsychiatrycznym jako psycholog, przeprowadzający diagnostykę zaburzeń psychicznych (Wechsler, Bender, Benton, profil osobowości) warsztaty dotyczące  stresu, emocji, muzykoterapii receptywnej, relaksacji.
Prowadziła terapię krótkoterminową pacjentów oraz ich rodzin w paradygmacie poznawczo-behawioralnym, w klinice uzależnień jako psycholog prowadzący rozmowy wspierająco - motywujące oraz zajęcia z relaksacji i muzykoterapii oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii  w Rybniku gdzie pracowała jako terapeuta, prowadząc terapie krótkoterminowe oraz długoterminowe.

nr tel. 792 980 498