O mnie

mgr Aleksandra Gruszka - psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny

• Jestem psychologiem z zawodu i z zamiłowania. Praca z ludźmi to moja pasja. Fascynuje mnie świat człowieka, przez co w każde działanie wkładam całą swoją energię i kreatywność, a efekty końcowe są dla mnie źródłem radości i spełnienia.

• Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym we Wrocławiu, a także Pedagogiki Specjalnej w zakresie Resocjalizacji w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

• Jestem dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jerzego Aleksandrowicza), które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. W trosce o wysoką jakość swojej pracy poddaję ją regularniej superwizji u dr n. hum. Bernadetty Izydorczyk – Specjalisty Psychologii Klinicznej, Psychoterapeuty, Superwizora SNP PTP.

• Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staże m. in. w Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic „Sikornik” NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach, gdzie współprowadziłam grupę terapeutyczną oraz w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie zajmowałam się oceną stanu psychicznego, skłonnością do zachowań o charakterze autoagresywnym, opiniowaniem w przedmiocie zespołu zależności alkoholowej, motywowaniem do podjęcia terapii, a także prowadzeniem programu profilaktycznego o tematyce uzależnienia od środków psychoaktywnych.

• Odbyłam także staż w Centrum Aktywizacji Zawodowej, gdzie pomagałam w określeniu predyspozycji zawodowych.

• W Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku prowadziłam terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, jak również udzielałam wsparcia i pomocy kobietom, które wymagały schronienia. Ponadto prowadziłam dla nich grupę psychoedukacyjną.

• Pracowałam w Placówce Wsparcia Dziennego – „17-tka” w Rybniku jako psycholog, gdzie głównym problemem jest zagrożenie dzieci i młodzieży demoralizacją społeczną.

• Obejmowałam też stanowisko wykładowcy na kursie Psychologii i Socjologii w szkole AP Edukacja w Jastrzębiu Zdroju.

• Specjalizuję się w pracy z dorosłymi i młodzieżą znajdującymi się w kryzysie (utrata bliskiej osoby, pracy, mobbing, rozwód), cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, nerwicowych, depresji, współuzależnienia, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), w zakresie problemów rodzinnych, wychowawczych, problemów wieku dorastania, trudności natury emocjonalnej, doświadczeń traumatycznych (wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe, przemoc seksualna, psychiczna i fizyczna).

• Pracuję w podejściu psychodynamicznym łącząc rozumienie systemowe i inne metody dostosowane do problemu.

• Kładę duży nacisk na podwyższanie swoich kompetencji zawodowych uczestnicząc w różnego typu kursach, warsztatach i konferencjach, m. in. Trening Zastępowania Agresji, Praca z Traumą, Szkoła dla Rodziców

Aleksandra Gruszka - ZnanyLekarz.pl