Konsultacje

Celem konsultacji psychologicznej jest omówienie problemu i ustalenie formy pomocy, która będzie najkorzystniejsza dla pacjenta. Pierwsze spotkanie nie jest psychoterapią, a także nie zobowiązuje do jej rozpoczęcia. Daje jednak możliwość przyjrzenia się swoim trudnościom i podjęcia właściwej decyzji. Ilość spotkań jest zależna od problemu.

Podczas pierwszej konsultacji psychologicznej identyfikujemy problem z jakim zgłasza się pacjent oraz opracowujemy konkretną strategię radzenia sobie z daną sytuacją, bądź przykrym doświadczeniem.

Konsultacja psychologiczna jest adresowana do osób, które znalazły się w trudnym momencie swojego życia i szukają pomocy. Konsultacja psychologiczna skierowana jest również do rodziców dzieci i młodzieży, u której się pojawiły trudności czy objawy wymagające leczenia.