Psychoterapia indywidualna

Jest procesem nawiązania szczególnej i aktywnej relacji pomiędzy osobą zgłaszająca się o pomoc a psychoterapeutą. Relacja terapeutyczna tzw. przymierze terapeutyczne jest warunkiem niezbędnym w psychoterapii ale nie jest czynnikiem leczącym. Są to regularne spotkania raz ewentualnie dwa razy w tygodniu w zależności od zgłaszanych problemów. Regularność jest bardzo ważna w terapii, ponieważ tak jak każdy lek psychoterapia działa gdy zażywamy ją w ustalonych porcjach. Jest to taka forma oddziaływań psychospołecznych, która ma na celu wprowadzenie stałych zmian w obszarze myśli, uczuć, zachowań i zgłaszanych objawów.

Podstawową formą pracy terapeutycznej jest rozmowa. To taka rozmowa, która odbywa się w bezpiecznym i dyskretnym miejscu jakim jest gabinet psychoterapeuty. Jest to jednak inna rozmowa niż ta, którą prowadzi się w życiu ze znajomymi, rodzinną czy też innymi ludźmi. To rozmowa na temat życia psychicznego pacjenta, która skupia się na tym co dzieje się w jego życiu, zarówno na „zewnątrz” jaki i „w środku” ­ jego uczuciach, myślach, skojarzeniach, fantazjach czy też snach. Istotne są wszystkie uczucia, przeżycia i trudności, które pojawiają się w trakcie psychoterapii. Omówienie tego pozwala lepiej poznać siebie co następnie prowadzi do zrozumienia samego siebie. Psychoterapeuta nie udziela rad co wynika z szacunku do osoby, a także przekonania, że kiedy osoba zrozumie to co zamknięte w labiryncie jego nieświadomości sam stanie się najlepszym specjalistą w swoich sprawach.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Leczenie w zakresie takich problemów jak:

• zaburzenia lękowe: (lęk uogólniony, fobie)
• zaburzenia psychosomatyczne (bóle brzucha, głowy, kręgosłupa, zawroty głowy, mdłości i inne dolegliwości somatyczne, których źródło jest psychologiczne i brak podłoża biologicznego)
• zaburzenia odżywiania ( bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie)
• zaburzenia nerwicowe (obsesyjno-kompulsyjne, hipochondryczne)
• depresja
• kryzysy i traumy psychiczne (przemoc, zdrada, aborcja, gwałt, rozwód, choroba bliskiej osoby, żałoba, utrata pracy, mobbing, wypadki komunikacyjne)
• osoby zagrożone samobójstwem, autoagresją (samookaleczanie się)
• osoby, które chcą pracować nad rozwojem własnym

Psychoterapia młodzieży w zakresie takich problemów jak:

Leczenie w zakresie takich problemów jak:

• narodziny kolejnego dziecka
• nowy partner
• rozwód rodziców
• zmiana miejsca zamieszkania i szkoły
• śmierć rodzica
• molestowanie seksualne
• przemoc w szkole ze strony rówieśników
• depresje
• fobie
• zachowania o charakterze autoagresywnym (samookaleczenia)
• zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, komulsywne objadanie się)
• zaburzenia psychosomatyczne (bóle brzucha, głowy)