Psychoterapia par

Tworzenie i bycie w związku z drugą osobą wiąże się z bardzo różnymi doświadczeniami, można powiedzieć, że jest całą paletą różnorodnych przeżyć, od wielkich nadziei, poprzez monotonię codzienności, po drobne i większe rozczarowania. Bywa, że silne emocje, które pojawiają się w związku, powodują poważne „zawirowanie” i trudność w odzyskaniu upragnionej harmonii. Utrzymywanie stabilnego związku wymaga więc „podwójnej pracy”, jaką trzeba włożyć w  utrzymanie względnej równowagi. Łączy się to z pielęgnowaniem bliskości z drugą osobą, a jednocześnie z umiejętnością bycia sobą i posiadania własnej przestrzeni i autonomii. Pogodzenie tego często bywa trudne i obfituje w różne konfliktowe sytuacje, co może prowadzić do kryzysu.

Psychoterapia par daje możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażania własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia uczuć i potrzeb partnera. Uczy skutecznego  porozumiewania się, pozwala ustalić przyczyny konfliktów i daje szanse na rozwiązanie ich z korzyścią dla obu stron. Terapia par pomaga parze przełamać stagnacje, udrożnić partnerom drogę do podejmowania dobrych dla związku decyzji, wyjaśnić wzajemne relacje. Tu terapeuta, nie angażuje się w konflikt i nie staje za żadną ze stron, lecz bada naturę i przyczyny problemu i pomaga znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obojga partnerów.