Pomoc psychologiczna online

Dla osób przebywających na stałe poza granicami Polski dobrym rozwiązaniem jest terapia i konsultacja online z wykorzystaniem komunikatorów lub mediów społecznościowych. Jest to bardzo wygodna forma pomocy, jak również kontynuacja terapii dla osób, które rozpoczęły ją w gabinecie.