Wizyty domowe

Gdy stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do gabinetu korzystnym rozwiązaniem jest wizyta domowa. Pacjenci cierpiący na zaburzenia lękowe mogą skorzystać z pomocy psychologicznej w znanym i bezpiecznym dla siebie środowisku.
Zakres usług psychologicznych nie odbiega w tym wypadku od tych świadczonych w gabinecie.